Eiendomsportefølje – Privatbolig

Sameiet Sentrumsskoletomta, Storgaten 69/71, Svelvik

Storgaten 71B

Her eier vi 2 utleieleiligheter som ligger sentralt til i sentrum, og som har flott sjøutsikt.

Storgaten 71D

5 utleileiligheter med fantastisk beliggenhet ned mot Svelvikstrømmen.  Den største er på 90 m2.


Andre eiendommer

Bankbygget, Storgaten 92, Svelvik

I dette bygget eier bedriften 1 utleieleilighet.


Årkvislaveien 2, Lier

Årkvislerveien

Vi eier en tomannsbolig på en større tomt med utviklingsmuligheter.  Begge delene i boligen er utleid.


Isdamveien 2, Tangen, Svelvik

Isdamveien

Dette er en tomt på 17 mål, gnr. 334, bnr. 3 og 27 som er regulert til boligformål.