Om oss

Jensen Eiendomutvikling AS er en familiebedrift som ble etablert i 1997 og vi har vårt kontor i Bankbygget i Svelvik, Storgaten 92.  Kristin Lier Jensen har ledet bedriften siste 12 år.  Vår forretningside er eiendomsutvikling og forvaltning av egen eiendomsmasse.  En viktig drivkraft for bedriften har vært å ivareta sentrumsutviklingen i Svelvik, vi ønsker oss et levende og «blomstrende» sentrum.

Jensen Eiendomutvikling AS har inntil nylig spesialisert seg i oppkjøp av næringseiendommer som de har utviklet videre. Dette er i hovedsak gjort gjennom bygging av leiligheter i tilknytning til næringseiendommene.  Leilighetene er for det meste solgt, mens bedriften har beholdt næringslokalene i egen portefølje.  Selskapet leier i dag ut 22 næringslokaler og 12 leiligheter/tomannsboliger samt 13 lagerlokaler.

I det siste har vi også begynte å satse på prosjekter rettet mot private kunder, både i samarbeid med andre investorer og i egen regi.  I tillegg til å utvide satsnigsområdet mot private er også det geografiske området utvidet til hele Drammen kommune.

Ta gjerne kontakt med oss for informasjon om ledige næringslokaler, leiligheter eller lagerlokaler samt våre siste prosjekter.


Daglig leder – Kristin Lier Jensen

Mobil – 90 52 44 80

Epost – jeu@jeu.no


Regnskapsansvarlig – Unn Håkonsen

Mobil – 95 24 18 37

Epost – unn@jeu.no


Vaktmester – Kjell Halvorsen

Mobil – 95 17 39 68