DiuVita flytter til Svelvik

DiuVita flytter til Svelvik

Vi ønsker vår nye leietaker i Storgaten 92, Bente Skar fra DiuVita AS, velkommen til Svelvik. DiuVita jobber med diagnostiske produkter og medisinsk utstyr til forsknings- og sykehuslaboratorier. Hovedfelt er blodbank, transplantasjonsdiagnostikk og autoimmunitet.

DiuVita